11 előterjesztés a januári ülésen

Megtartotta idei első soros ülését városunk képviselő-testülete szerdán. Kettő helyi kiosztású anyaggal együtt összesen 11 napirendi pont várt határozathozatalra. Köztük a polgármester és az alpolgármester új, törvény szerinti illetményének a megállapítása, megállapodások, közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, az idei évi rendezvényterv, illetve kiírták a pályázatot a Sportcsarnok Kft. megüresedett ügyvezetői posztjára.

11 előterjesztés a januári ülésen

Füstös János polgármester módosító javaslatával fogadták el a napirendi pontokat, szerdán, a képviselő-testület ez évi első soros ülésén. Ennek megfelelően kettővel bővült az eredetileg kilencre tervezett előterjesztések száma. Az elsőben megállapításra került városunk polgármesterének és az alpolgármesterének az új illetménye, melyeknek az emelését törvény határozta meg. Másodikként jóváhagyták a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást, melyet minden év elején kötelez a jogszabály, majd egy apróbb módosításra került a Kistérségi Többcélú Társulással való megállapodás.


A folytatásban kiválasztották a „Csurgói Élményfürdő és Szálloda kivitelezése” című projekthez a közbeszerzési eljárásokat lefolytató tanácsadót, majd módosították az önerő nagyságát annál a pályázatnál, amelyben az utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek kerülnek beszerzésre. Végleges változatban került elfogadásra az idei esztendő rendezvényterve, majd a létrehozták a Millenniumi Eseti Bizottságot. Elnöke Szabó Sándor alpolgármester lett, alelnöke Simon Mihály, míg tagjai Vargáné hegedűs Magdolna és Vörös Mátyás önkormányzati képviselők, illetve Viola Ernő oktatási referens.


A következőkben elfogadták az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolókat. Helyi kiosztású anyagként került a képviselők elé a Csurgói Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetéséről szóló előterjesztés. Felsőné Balogh Erika ugyanis az ülést megelőzően két nappal jelezte, február 28-ai határidővel lemond a tisztségéről. Így fontos volt, hogy a megüresedett helyre minél előbb meg legyen hirdetve a pályázat, melyhez Szabó Sándor alpolgármester mondta el a javaslatait. Végül ezeknek a figyelembevételével került kiírásra az ügyvezetői pályázat, melynek beadási határidejét február 15-ben határozták meg. A végén a két ülés közötti tisztségviselői beszámolókat vette tudomásul a testület.