14 előterjesztés az év első soros ülésén

Megtartotta január 30-án, kedden a 2018-as esztendő első soros ülését városunk képviselő-testülete. Az eredetileg tervezetthez képest egy közbeszerzési eljárás megindítása lekerült a napirendről, így összesen 14 előterjesztés várt döntéshozatalra, melyek közül szinte mindegyik másfajta témát érintett. Többek között volt beszámoló, rendelet alkotás és módosítás, igazgatási szünet elrendelése, hitelfelvétel, szerződésmódosítás.

14 előterjesztés az év első soros ülésén

Eredetileg 15 napirendi pont szerepelt volna az év első soros testületi ülésén január 30-án, de a határon átnyúló pályázat közbeszerzési eljárásának a megindítása, Füstös János polgármester javaslatára lekerült a tárgyalandó előterjesztések listájáról. Elsőként módosításra került a fogorvosi feladat-ellátási szerződés, mely szerint február 1-jétől az önkormányzat saját költségén biztosítja a fogorvosi alapellátáshoz szükséges, jogszabályban előírt képesítésű szakdolgozó alkalmazását. Másodikként egy nyertes pályázat megvalósításához szükséges személyi feltételek biztosítását fogadták el, aminek keretében öt álláshely jött létre február 1-jétől 2020. december 31-ig az önkormányzatnál. Ennek a teljes költsége teljes mértékben elszámolható a pályázatban. A fogorvosi asszisztens foglalkoztatása miatt szükséges volt a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása, melyet ezt követően tettek meg a képviselők.


A folytatásban megalkották a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletet. Mindenki támogatta a Sótonyi László Sportcsarnok ingyenes használati jogának biztosítását a Csurgói Női Kézilabda Klub részére. A hatodik napirendi pontban 115 millió Ft fejlesztési célú hitel felvételéről határoztak, majd egy tavalyi képviselő-testületi határozat került módosításra, mely az OTP Bank tulajdonában álló ingatlan megvásárlását érintette. Az elfogadását követően a Csurgó Szentlélek Plébánia épületének a megvásárlása volt a téma. Az ingatlan irányára 12 millió Ft-ban lett meghatározva az eladó által. A testület végül úgy döntött, jelenleg nem tudja megvenni, hiszen az ingatlan a mostani állapotában nem használható, így rendkívül magas költség lenne a rendbehozatala, a becslések szerint a kínált eladási ár kétszerese. A Pénzügyi Bizottság azt javasolta, hogy az érdeklődést azért tartsa fenn az önkormányzat, ha a későbbiekben esetleg anyagi lehetősége nyílna a vételre.


A kilencedik napirendi pontban a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási szüneteit határozták meg erre az évre vonatkozóan. A törvény szerint előírtaknak megfelelően felülvizsgálásra került a Csurgó Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás. Erre az előterjesztésre is mindenki „igen”-nel szavazott. Csakúgy, mint a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazáinkat!” elnevezésű országos felhívás támogatására.

Az ülés végén elfogadásra került a képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló. Zárásként Füstös János polgármester előzetesen felhívta a figyelmet, hogy várhatóan február 14-én vagy 15-én kerül sor az újabb testületi ülésre, hiszen az utóbbi időpont az idei költségvetés elfogadásának a határideje.