14 napirendi pont az októberi ülésen

Több módosításnak köszönhetően, összességében 14 napirendi pontot tárgyalt októberi, soros ülésén városunk képviselő-testülete. Hosszasabb vitát, illetve véleménynyilvánítást a régi orvosi rendelő eladása okozott. A végén, az egyebekben Csurgó aktuális vírushelyzetéről is elhangzott egy beszámoló.

14 napirendi pont az októberi ülésen

Öt módosítás megszavazásával kezdődött október 29-én, csütörtökön városunk képviselő-testületének aktuális havi, soros ülése. Egy lekerült az előterjesztések közül, míg három újabbat felvettek a listára. Ilia Csaba javaslatára a végére még az „Egyebek”-et is hozzá rakták, melyben a város vírushelyzetéről való tájékoztatást jelölte meg elsődleges témaként. Az elején az önkéntes tűzoltó parancsnokság beszámolóját fogadták el, majd az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról szóló önkormányzati rendeletet alkották meg. Harmadikként a szociális tűzifa támogatásának a szabályait módosították.

 

Ezt követően a kettő pályázó közül a legkedvezőbb ajánlatot tévő, csurgónagymartoni társulást választották ki a tűzifa beszállítására. Ötödikként azon szándékukat nyilvánították ki a képviselők, hogy a városi fogorvosi ügyeleti alapellátás biztosítása érdekében, a kaposvári ügyelethez kívánnak csatlakozni. Egy önkormányzati ingatlan használati szerződése volt a következő téma. A támogatása után, mivel a Szociális és a Pénzügyi Bizottság sem támogatta, a testület által is elutasításra került a Széchenyi tér 7. földszint 3-as számú önkormányzati ingatlan eladása.

 

A Baksay utcai, régi orvosi rendelő értékesítése hosszasabb vitát váltott ki, ahol többen is elmondták véleményüket, melyekre több esetben is a polgármester reagált.

 

Ennél még további véleményütköztetések is elhangzottak, de végül, hat „igen” és egy „nem” szavazattal elfogadásra került. Több pontból állt az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával és a lakásállomány felülvizsgálata, melyben pontosításra került az aktuális helyzet. Tizedikként a szennyvíztelep technológiai fejlesztését célzó, vízjogi létesítési engedély elkészítésére vonatkozó árajánlatot fogadták el, majd a város folyószámla hitelkerete volt a téma. Természetesen egyhangú „igen”-t kapott az előterjesztés.

 

A következőben a Széchenyi téri körforgalom tulajdoni viszonyai kerültek rendezésre, majd egy pályázat benyújtása következett, amely az illegális hulladéklerakók felszámolását célozza meg. A támogatása után zárásként az Egyéb napirendi pontban több dologról is szó volt, de a legfontosabb mindenképpen az elején hangzott el, amikor városunk polgármestere Csurgó aktuális vírushelyzetéről adott egy hosszabb lélegzetvételű tájékoztatást. Mivel információcseréről, képviselői felvetésről volt szó, így ennél nem kellett szavazni. Az ülés a zárt résszel ért véget.