16 előterjesztés a májusi ülésen

Május utolsó napján, vagyis csütörtökön tartotta soros ülését városunk képviselő-testülete. Rendeletek módosítása, működési beszámolók, valamint a költségvetéshez kapcsolódó előterjesztések szerepeltek a napirendi pontok között. Összesen egyébként 23 előterjesztésben hoztak döntést ez alkalommal.

16 előterjesztés a májusi ülésen

Eredetileg 16 napirendi pontja lett volna a képviselő-testület májusi, soros ülésének, melyet 31-én, csütörtökön tartottak, de ez hét helyi kiosztású anyaggal bővült. Elsőként módosították a tavalyi év költségvetését, majd elfogadták az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolót. A tavalyi évről szóló zárszámadási rendeletről, a törvényi előírásoknak megfelelően, könyvvizsgálói jelentés is készült. Az elfogadását követően, a következő előterjesztéshez, vagyis az ugyanehhez az esztendőhöz tartozó konszolidált beszámoló is könyvvizsgálat köteles volt.

 

A folytatásban három beszámoló következett. Először a Városgazdálkodási Kft-é, amelynél városunk alpolgármestere fejtette ki elégedettségét az önkormányzati cég tavalyi tevékenységével kapcsolatosan. A Sportcsarnok Kft. 2017-es munkáját elsőként Simon Mihály dicsérte. Harmadikként a sorban a Csurgói Ipari Park Kft. következett. Természetesen mindhárom cég beszámolója egyhangú támogatásra került. Csakúgy, mint egy 2014-es gyermekvédelmi rendelet módosítása.

 

Kilencedikként egy új rendelet került megalkotásra, mégpedig az újszülöttek támogatásáról szóló. A következőben módosították a települési hulladékgazdálkodás szabályzását, melynek kapcsán Simon Mihály arra a problémára hívta fel a figyelmet, hogy egyre több a szemét a városban. Önkormányzati forrás átvétele, illetve átadása volt az újabb előterjesztés témája, melynek elfogadását követően a Móricz Zsigmond utcai harangtorony elbontása volt a téma. Egy tartózkodás mellett került végül elfogadásra ez a napirend.

 

Megrendelésre kerültek a város területén kialakítandó hat darab gyalogátkelő építési munkái, majd támogatták az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az átfogó értékelést, illetve a Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának a módosítását. A folytatásban újabb négy beszámoló következett, a tavalyi év tekintetében: a Kistérségi Többcélú Társulásé, az Óvodai Intézményfenntartó Társulásé, a Szociális és Gyermekjóléti Társulásé és a Regionális Szennyvíztársulásé. Mindegyiket egyhangúan fogadták el a képviselők. A 20. előterjesztésben átcsoportosításra került a szakorvosi és nem szakorvosi óraszám az Egészségügyi Centrum javaslatára, majd kiválasztották a hivatal épületének korszerűsítési munkálatait végző céget, a hivatal épületeinek energetikai korszerűsítését végző vállalkozást. Utolsóként pedig az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához kapcsolódó pályázathoz biztosították az önerőt.