17 előterjesztés a májusi testületi ülésen

Megtartotta májusi, soros ülését városunk képviselő-testülete csütörtökön. A két helyi kiosztású anyaggal együtt összesen 17 témában kellett döntést hozni. Az első felében költségvetéshez kapcsolódó előterjesztések szerepeltek, melyek közül kettőt könyvvizsgáló is véleményezett. A későbbiekben beszámolókban, pályázatokban születtek határozatok. Majd ingatlanokat jelöltek meg eladásra, a végén pedig Millenniumi Díszoklevél adományozását támogatták.

17 előterjesztés a májusi testületi ülésen

Tizenhét napirendi pont várt döntésre a képviselő-testület május 30-án, csütörtökön megtartott ülésén. Ezek közül kettő helyi kiosztású volt. Elsőként a tavalyi év költségvetését módosították, majd ennek az esztendőnek a zárszámadási rendeletét vitatták meg, melyet könyvvizsgáló is véleményezett.

 

A folytatásban még két előterjesztés szintén 2018-ról szólt. Az átmeneti gazdálkodás elfogadását követően hangzott el a konszolidált beszámoló, szintén könyvvizsgálói értékeléssel. A támogatását követően az idei év költségvetését módosították, mely a számlavezető pénzintézet váltása miatt volt szükséges. Szintén módosításra került egy idei határozat, mely a fizetési kötelezettséget állapította meg a következő három évre vonatkozóan.

 

Két beszámoló következett. Elsőként a Városgazdálkodási Kft-é majd a Sportcsarnok Kft-é. Mindkettő egyhangú „igen”-t kapott. Csakúgy, mint az Ipari Park Kft-é, valamint a szintén 2018-at érintő éves ellenőrzési jelentés. A következőben 32 db önkormányzati tulajdonú ingatlan került kijelölésre értékesítés céljából.

 

A 12. előterjesztés a csípőszúnyog gyérítéséről szólt. A lakossági észrevételt figyelembe véve végül a kémiai helyett a biológiai gyérítés mellett döntöttek a képviselők. A folytatásban a Pannonway Építő Kft-t bízták meg tervezői feladatok ellátásával, majd a két helyi kiosztású anyag került elfogadásra, melyek mindegyike egy-egy pályázatról szólt. Az egyikben szakértői szolgáltatás meghatározása, a másikban közbeszerzési eljárásban döntöttek a Swietelsky Építő Kft-t megbízva a munkálatok elvégzésével.

 

Elfogadták a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, majd utolsóként a Millenniumi Díszoklevél adományozásáról szóló felhívást tárgyalták. Csakúgy, mint a többi előterjesztés, ez is egyhangú „igen” szavazatot kapott.