235 éves az Alsoki Református Templom

Ünnepi istentiszteletre került sor október 20-án, vasárnap délelőtt az Alsoki Református Templomban. 235 éve épült ugyanis maga a templom, amely most újulhatott meg kívül és belül egyaránt. A hálaadó esemény elején a hittanos gyermekek adtak kedves műsort. Szászfalvi László református lelkész igehirdetésében Istenről, mint a történelem uráról beszélt, akinek a segítségével adatott meg a templomépítés Alsokban. Az egyházközség nevében Szolár Katalin gondnok köszönte meg a jelenlegi lelkészházaspár szolgálatát. Az eseményen az Úr asztala is megterítésre került.

235 éves az Alsoki Református Templom

235 éve épült az Alsoki Református Templom. Ebből a jeles alkalomból tartottak ünnepi istentiszteletet október 20-án, vasárnap délelőtt. Az eseményre sokan jöttek el, hálát adni a templomért, amely sok embernek nyújtott és nyújt ma is hitbéli otthont több mint kettő évszázada. A kezdőéneket követően a hittanos gyermekek készültek egy kis műsorral.

 

Ezen a hálaadó alkalmon a 126. zsoltárból szólt az ige: „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.”

 

Az alsoki templom épülete most lett felújítva, főként pályázati forrásnak köszönhetően. Ezért is mondott köszönetet Szolár Katalin gondnok, illetve a jelenleg is itt szolgáló lelkészházaspár lelkiismeretes munkájáért.

 

A jeles évforduló alkalmából Úrvacsorára is sor került. Többen vették magokhoz a látható jegyeket, így az istentisztelet ezen része jó pár percig eltartott. A záróéneket követően, nemzeti imádságunk, a Himnusz is eléneklésre került, majd búcsúzóul Szászfalvi László református lelkész egy kis emléklapot adott minden hívőnek, aki eljött erre a kivételes, ünnepi alkalomra.