A költségvetés volt a fő témája a februári testületi ülésnek

Megtartotta februári, soros ülését városunk képviselő-testülete. A három előterjesztés közül a legfontosabb az idei év költségvetésének az elfogadása volt, melyet a törvény szerint február 15-ig kell megtárgyalnia és elfogadnia. A másik kettő napirendi pont is a költségvetéshez kapcsolódott: a kitekintő határozat, amely a következő három év kiadásainak és bevételeinek a tervezetét tartalmazza, illetve a Sportcsarnok Kft. ügyvezetője havi bérének a megemelése.

A költségvetés volt a fő témája a februári testületi ülésnek

Február 14-én, szerdán tartotta meg soros ülését városunk képviselő-testülete. Azért ilyen korán a helyi rendeletben meghatározottakhoz képest, mivel a költségvetést február 15-ig minden település testületének meg kell tárgyalnia és elfogadnia. Így ezen az alkalmon három előterjesztés szerepelt, melyek közül elsőként a költségvetési rendelet megalkotására került sor. Szintén törvényi előírás, hogy ezt előzetesen egy könyvvizsgálóval kell véleményeztetni, felülvizsgáltatni, melynek eredményét napirendi pont tárgyalásának az elején ismertette a pénzügyi szakember. Az idei költségvetést mind a négy bizottság tárgyalta és mindegyik elfogadásra javasolta. A képviselők végül egyhangúan támogatták a rendeletet.

 

Ezt követően a szorosan ehhez kapcsolódó kitekintő határozat volt a téma, melyben előre három évre, vagyis a 2019-2021-ig tartó időszakra kell meghatározni, milyen kiadásokat és bevételeket tervez az önkormányzat. Utolsóként pedig szintén egy költségvetést érintő tételről szavaztak, melyben a Sportcsarnok Kft. ügyvezetőjének a havi bére került megemelésre Ennek a szükségessége a jövedelmek általánosan tapasztalható növekedésével került megindoklásra, melyet a minimálbér emelkedése generált. A bruttó 130 ezer Ft-os változást a testület szintén egyhangúan szavazta meg.