Egy közbeszerzési szabályzatról döntöttek

Rendkívüli ülést tartott július 10-én, kedden késő délelőtt városunk képviselő-testülete. Mindössze egyetlen napirendi pont került megvitatásra. Egy olyan eseti közbeszerzési szabályzat volt a téma, melyben kilenc konzorciumi tag vesz részt, köztük természetesen Csurgó is. Most ezek közül öt település polgármestere került felhatalmazásra, hogy egy bizottság keretén belül döntést hozhassanak a pályázattal kapcsolatosan. Így a jövőben nem kell mindenhol külön-külön testületi ülést tartani egy döntés elfogadásához.

Egy közbeszerzési szabályzatról döntöttek

Május végén tartotta utolsó ülését városunk képviselő-testülete. Akkor, a rendeletben előírt, soros időpontnak megfelelően került sor döntéshozatalra, összesen 23 napirendi pontot tárgyalva. Július 10-én, kedden 11 órakor viszont rendkívüli ülésre hívta Szabó Sándor alpolgármester a képviselőket. Ezen az alkalmon egyetlen előterjesztést kellett megvitatni, mégpedig egy pályázathoz kapcsolódót.

 

A kilenc partner közül az érintett öt konzorciumi település, aki aláírta a megállapodást Berzence, Iharosberény, Somogyudvarhely, Zákány, és természetesen Csurgó. A pályázattal kapcsolatos döntések így egyszerűbbé, rugalmasabbá válnak. Az uniós pénzügyi forrás egyébként különböző rendezvények, kulturális események megszervezésére irányuló feladatok ellátását segíti, lehetővé téve szakemberek felvételét ehhez a munkához. A témában a csurgói képviselők egyértelműen támogató döntést hoztak.

 

A napirendi pont még egy határozati javaslatot tartalmazott, mégpedig egy formait. Ennek értelmében Füstös János polgármester akadályoztatása esetén, Szabó Sándor alpolgármester lesz jogosult döntést hozni a konzorciumban, képviselve a csurgói testületet.