Fejlesztették a szociális alapinfrastruktúrát Csurgón

TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése fejlesztése” c. felhívásra Csurgó Város Önkormányzata által benyújtott támogatási kérelmet 2017-es döntésében támogatásra érdemesnek ítélte a Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága. Az elnyert 100%-os vissza nem térítendő EU-s támogatás összege 80 M Ft. A Támogatási Szerződés hatályba lépett, a projekt megvalósítása 2017-ben meg is kezdődött.

Fejlesztették a szociális alapinfrastruktúrát Csurgón

TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése fejlesztése” című felhívás keretein belül elnyert, „Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csurgón” című, TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00013 azonosító számmal nyilvántartott projekt célja Csurgó Város és a térség szociális szférájának erősítése.

 


A projekt fő helyszíne a 8840 Csurgó, Basakuti u. 3. szám alatti idősek napközi otthona. A beruházás a napközi otthon felújításából és a működéshez szorosan kapcsolódó eszközök beszerzéséből áll. A felújítás során nagy figyelmet kapott a költséghatékony működtetés, a környezettudatosság és a szakmai színvonal növelésének lehetősége. A munkálatok során új tetőszerkezetet, 3 rétegű üvegezéssel ellátott, műanyag nyílászárókat, és utólagos külső hőszigetelést kapott az épület. A belső tér szintén teljes felújításon esett át, elektromos hálózat-, és vízvezeték hálózat csere, hideg,- és meleg burkolás, festés. A kivitelezés közel 50 M Ft összegű volt. A pályázatból mintegy 22 M Ft értékű eszközbeszerzés is megvalósulhatott. Többek között kerékpárok, bútorok, elektronikai,- és egészségügyi eszközök, és egy 9 személyes mikrobusz került megvásárlásra.

 


A projekt megvalósításával Csurgón, és a Városi Szociális Intézmény teljes működési területéhez tartozó településeken (Szenta, Somogycsicsó, Csurgónagymarton) a szociális ellátás a kor követelményeinek megfelelő színvonalon működhet. A város önkormányzata, illetve a társulás a korábbi években is megvalósított kisebb-nagyobb beruházásokat, de a mostani támogatásnak köszönhetően egy átfogó, generál fejlesztés valósulhatott meg.

 


A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátási területen a gondozottak és a teljes ellátotti kör kiszolgálása egyre magasabb színvonalon történhessen. A lehetőségekhez mérten, a jövőben további fejlesztések valósulhatnak meg a szociális területen.

 


További információ kérhető:

Tóth Sándor

Csurgó Város Önkormányzata

Beruházási és műszaki iroda irodavezető

 


Elérhetőség: t.sanyi@hivatal.csurgo.hu