Főként beszámolók szerepeltek az áprilisi testületi ülésen

Soros ülését tartotta április utolsó szerdáján városunk képviselő-testülete. A 12 napirendi pont közül nyolc előterjesztés tartalmazott egy-egy beszámolót. Köztük a város közrendjéről, közbiztonságáról szóló, a Somogy Temetkezési Kft-é, illetve azok, amelyek társulási intézmények 2016. évi tevékenységét mutatták be. Ezeken kívül elfogadták a tavalyi esztendő ellenőrzési jelentését, módosították az élményfürdő és szálloda építésének a tervezési szerződését, illetve kettő pályázattal kapcsolatos témában született még határozat.

Főként beszámolók szerepeltek az áprilisi testületi ülésen

A rendelet szerint, a hónap utolsó szerdáján tartotta áprilisi, soros ülését városunk képviselő-testülete, melyen 12 előterjesztés várt döntéshozatalra. Ezek kétharmada pedig egy-egy beszámolóról szólt. Elsőként a tavalyi év közrendjének, közbiztonságának a helyzetéről kaptak a képviselők pontos információkat Beke Mária őrsparancsnoktól, illetve dr. Piros Attila dandártábornoktól, a megyei kapitányság vezetőjétől. A rendfenntartó szervek munkájának megköszönése, és a további jó együttműködés megerősítése mellett fogadták el a határozatot. Másodikként a Somogy Megyei Temetkezési Kft. Beszámolóját tárgyalták, melynél a cég ügyvezető igazgatója tett szóbeli kiegészítést. Ez az előterjesztés is egyhangú támogatást kapott.


A 2016. évi éves ellenőrzési jelentésnél Szabó Sándor alpolgármester tett egy észrevételt, melyet Füstös János polgármester tisztázott.


A „Csurgói Élményfürdő és Szálloda kivitelezése” elnevezésű projekt tervezési szerződésének módosításánál szintén városunk alpolgármester kért szót, nemtetszését kifejezve a többletköltség kapcsán. Szabó Sándorhoz csatlakozott véleményével Vargáné Hegedűs Magdolna is.


A határozati javaslat elfogadását követően mindenki támogatta annak a pályázatnak a benyújtását, melynek pozitív elbírálása esetén a bruttó 30 millió Ft-ból megtörténhet a hivatal épületének szükséges nyílászáró cseréje, valamint a homlokzatának a javítása, festése. A folytatásban, az előterjesztésben szereplő határidők módosításával kiírták a „Millenniumi logó készítése” című pályázatot, majd hat beszámoló következett. Elsőként a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos, majd a Többcélú Társulás Társulási Tanácsáé, a Szociális és Gyermekjóléti Társulásé, az Óvodai Intézményfenntartó Társulásé, végül a Regionális Szennyvíztársulásé. Ezek a tavalyi évi munkákat, eredményeket mutatták be.


Zárásként tudomásul vették a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységekről szóló előterjesztést.