Főként rendeleteket és megállapodásokat módosítottak a képviselők

Márciusi, soros ülését tartotta a hónap utolsó szerdáján városunk képviselő-testülete. A tíz előterjesztés közül hat szólt egy-egy rendelet, illetve megállapodás módosításáról. Ezeken kívül meghatározásra kerültek az idei igazgatási szünetek, illetve konzorciumi partnerséget vállaltak az Egészségügyi Centrum pályázatában.

Főként rendeleteket és megállapodásokat módosítottak a képviselők

A rendelet szerinti időpontban, vagyis a hónap utolsó szerdáján tartotta meg soros ülését szerdán városunk képviselő-testülete. Összesen tíz előterjesztés várt döntéshozatalra, melyek közül elsőként az egyes anyakönyvi események szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletet alkották meg, az új törvényi szabályozásnak megfelelően.


Másodiknak a települési hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet módosították, melynek tárgyalásánál egy kérdés is felmerült. Az elfogadását követően a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló rendelet keretében felülvizsgálatra kerültek az éves térítési díjak az élelmiszer nyersanyagárak növekedésének függvényében.


A folytatásban költséghatékonysági szempontból átvételre került az hivatalhoz hét munkavállaló a Városgazdálkodási Kft-től, majd ehhez kapcsolódóan módosításra került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. A térítési díjak változása miatt módosítani kellett az étkeztetési feladatok ellátásáról szóló megállapodást, melyet követően konzorciumi partnerséget vállalt a testület az Egészségügyi Centrum által beadandó pályázathoz, segítve ezzel az abban meghatározott fejlesztési célok megvalósulását.


A nyolcadik napirendi pontban a Dél-dunántúli Közlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatás módosítását tárgyalták. Ennek az előterjesztésnek az egyhangú támogatása után a polgármesteri Hivatal igazgatási szüneteit állapították meg erre az évre vonatkozóan. A tervezett időpontokra minden jelenlévő képviselő „igen”-nel szavazott. Zárásként a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről szóló beszámolókat fogadták el.