Három pillérre helyeződne a hangsúly a ciklusprogram kapcsán

Az október végi alakuló testületi ülés negyedik napirendi pontjaként a polgármesteri ciklusprogramra vonatkozó elképzelések kerültek felvázolásra. Ennek kapcsán Füstös János három területet emelt ki: a foglalkoztatást, a turizmus fejlesztését, valamint a szociális hálózat erősítését.

Három pillérre helyeződne a hangsúly a ciklusprogram kapcsán

Az október 30-ai, vagyis a szerdai alakuló ülés egyik fontos témája, az eskütételek, valamint a bizottságok tagjainak és az alpolgármester megválasztása után a ciklusra vonatkozó polgármesteri elképzelések ismertetése volt. Itt derült ki ugyanis, mire szeretné a városvezetés fektetni a hangsúlyt az elkövetkezendő öt esztendőben. Füstös János röviden, nagy vonalakban ismertette ezeket.

 

Füstös János kiemelte a folyamatban lévő ügyeket is, melyek még nem fejeződtek be. A témához egyetlen hozzászólás érkezett, mégpedig Ilia Csaba önkormányzati képviselő részéről.

 

A képviselők az elhangzottakat egyhangúan támogatták, egyetértve az említett területek fontosságával, melyeket kiemelten szeretnének kezelni, fejleszteni az elkövetkezendő esztendőkben.