Hulladékkupacok a közterületeken

Megnőtt a szemétkupacok száma a városban. A beköszöntött őszi időszak terméke, a zöldhulladék, tömegesen jelenik meg az utcákon, köztereken. Csurgó városában rendelet szabályozza a közterületek használatát és védelmét. A probléma megoldása érdekében az önkormányzat felhívással fordult a város ingatlantulajdonosaihoz.

Hulladékkupacok  a közterületeken

Az ősz beköszöntével kupacokban jelentek meg a lehullott falevelek és faágak, nyesedékek a város közterületein. A helyi rendelet szerint az összegyűjtött zöldhulladék és lomb elszállításáról az ingatlan tulajdonosok kötelesek gondoskodni. A hulladékszolgáltatást végző cég márciustól novemberig havonta egy alkalommal elszállítja a zöldhulladékot, ennek ellenére még mindig több helyen megtalálhatók a szemétkupacok. Az önkormányzat szerint az előző évekhez viszonyítva tapasztalható előrelépés, de még mindig nem megnyugtató a helyzet.