Jubileumi konfirmációs ünnepség a Csurgói Református Templomban

Meghitt és különleges május 13-án, vasárnap délelőtt az istentisztelet a Csurgói Református Templomban. 70, illetve 50 éve konfirmáltak jubileumi ünnepségére került ugyanis sor. A gyülekezet nevében Szászfalvi Lászlóné köszöntötte őket. Igehirdetése, az alkalomhoz illeszkedve, a hűségről szólt. A jeles eseményen az Úr asztala is megterítésre került.

Jubileumi konfirmációs ünnepség a Csurgói Református Templomban

A 134. zsoltár első versének az eléneklésével kezdődött május 13-án, vasárnap délelőtt az istentisztelet a Csurgói Református Templomban. Különleges volt ez az alkalom, hiszen 70 és 50 éve konfirmáltak jubiláltak ezen a napon. A felolvasott igék is kötődtek az eseményhez, mivel az egyik a hetven évvel ezelőtti ünnepségen hangzott el, a másikat pedig az ötven éve konfirmáltak választották erre az ünnepségre.

Szászfalvi Lászlóné igehirdetésében azt is kiemelte, hogy nem csak a jubilálók számára, hanem a családjukban is fontos szerepet játszott az igaz hit, Isten iránti elkötelezettség.

70 évvel ezelőtt 23-an konfirmáltak, akik közül most négyen vettek részt az ünnepi istentiszteleten. Öten konfirmáltak ötven évvel ezelőtt. Négyen tudtak eljönni erre az alkalomra. Szászfalvi Lászlóné egy emléklapot és egy szál virágot adott át minden jubilálónak. A 70 évet ünneplőknek a helyére vitte a református lelkipásztor az ajándékokat, míg az 50 éves múltra visszatekintők az oltárnál vehették át.

Az ünnepi istentisztelet alkalmából az Úr asztala is megterítésre került. Jubilálók, hozzátartozók, megjelent hívek egyaránt éltek a lehetőséggel. Zárásként pedig a 446. dicséret első versszaka került eléneklésre.