Kilencven megpróbáltatásokkal teli év

Ráskó József idén ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból Füstös János polgármester is köszöntötte. Józsi bácsi 1930-ban született, így családjával együtt a történelem viharos korszakait is átélte. Az Istenbe vetett hite soha nem hagyta el, munkája mellett mindig jutott idő az édesapjától megörökölt Alsoki Református Templom gondnoki feladatainak ellátására.

Kilencven megpróbáltatásokkal teli év

Bizonyára, most nagyon sokan irigyeljük Ráskó Józsefet, aki idén töltötte be 90. életévét. 1930. június 2-án született, Alsokban. Bár családja sok megpróbáltatáson ment keresztül, boldog gyerekkorra emlékszik. Már születésének körülményei sem voltak mindennaposak.


Iskoláit Csurgón végezte. Az első három osztályt Alsokban, majd a 4. osztálytól a református gimnázium épületében tanult, ma már hihetetlennek tűnő, 64 fős osztálylétszámmal.


Józsi bácsi családja a történelem során sok megpróbáltatáson ment keresztül. Kilenc éves volt, amikor kitört a háború. Édesapja sokat mesélt gyerekeinek a hadifogságban töltött időről. 1950-től Budapesten dolgozott, de családját közben kitelepítették Hortobágyra, ahol szintén nagyon sok megpróbáltatásban volt részük. Ebben az időszakban különösen, de a református családnak támaszként mindig ott volt az Istenbe vetett hite.


A kitelepítés után a család nem költözhetett haza, Belegre kerültek rokonokhoz, csak 1964-ben kaphatták vissza teljesen saját tulajdonukat, az alsoki házat. Élete során, több munkahelyen is dolgozott, 1970-től a csurgói SEFAG-nál vállalt munkát. A munkája mellett édesapja nyomdokába lépve, közösségi szolgálatot is vállalt az Alsoki Református Templom gondnokaként. A hit, mindig meghatározó volt az életében.


A beszélgetés végén, azért felhívta a figyelmemet Ézsiás 41. 13. versére, melynek jelentése egész életének vezérfonala volt: „Mivel én vagyok az Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom és ki ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!”.