Költségvetési rendeletek, beszámolók a testületi ülésen

Július 16-án, csütörtökön délután tartotta júliusi, soros ülését városunk képviselő-testülete. A polgármester távollétében Vassné Huszics Bernadett alpolgármester vezette ezen az alkalmon. A tizennégy előterjesztés között több kapcsolódott a tavalyi év költségvetéséhez, illetve hat beszámolóról is döntöttek.

Költségvetési rendeletek, beszámolók a testületi ülésen

Összesen 14 napirendi pont várt döntéshozatalra városunk képviselő-testületének július 16-án, csütörtökön megtartott soros ülésén. Elsőként a gyermekvédelmi és szociális gondoskodásról szóló helyi rendeletet módosították, majd az önkormányzat 2019-es évi költségvetését. következett a tavalyi évről szóló zárszámadási rendelet, vagyis a gazdasági helyzet alakulása, melynek megtárgyalására ezúttal a könyvvizsgáló nem tudott eljönni, így a Pénzügyi Iroda vezetője mondott róla pár gondolatot.

 

A testület végül elfogadta. Csakúgy, mint a január 1-jétől február 17-ig teljesített költségvetési bevételek és kiadások alakulását. Ötödikként szintén a tavalyi költségvetéshez kapcsolódó, konszolidált beszámoló volt a téma. A támogatását követően mindenki „igen”-nel szavazott a 2019. évi éves ellenőrzési jelentésre, majd a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. alaptőke emelésénél szintén Csenei Áron szolgált magyarázattal, melyben kiemelte, a nehéz anyagi helyzete miatt az önkormányzatnak nem lenne célszerű most a részvényvásárlás.

 

Hasonlóképpen gondolkodott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is, így nem szavazták meg a részvényvásárlást. A folytatásban beszámolókat fogadtak el. Sorrendben: a Kistérségi Többcélú Társulásét, a Szociális és Gyermekjóléti Társulásét, az Óvodai Intézményfenntartó Társulásét, a Regionális Szennyvíztársulásét és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel összefüggőt. A 13. előterjesztés egy Semmelweis utcai ingatlan vételárának a meghatározása volt. Végül vita nélkül, ezt is mindenki megszavazta, majd utolsóként következett a Kossuth 1. sz. alatti ingatlan ingyenes használata, melyhez Vassné Huszics Bernadett szolgált magyarázattal. Az előzőekhez hasonlóan ez is egyhangú támogatást kapott.