Közbeszerzési eljárásban döntöttek a rendkívüli ülésen

Az alakuló ülést követően elsőként egy rendkívüli döntéshozatalra hívta össze a képvelőket Füstös János polgármester november 7-én, csütörtökön. Itt egyetlen előterjesztés várt határozathozatalra, mégpedig egy határon átnyúló pályázat eszközbeszerzésének közbeszerzési eljárása. A napirendi pont kapcsán Ilia Csaba tett fel kérdéseket, melyre a polgármester válaszolt. Végül egyetlen ellenszavazat mellett elfogadásra kerültek a határozati javaslatok.

Közbeszerzési eljárásban döntöttek a rendkívüli ülésen

Az október 30-ai alakuló ülést követően egy héttel már rendkívüli ülésen találkoztak ismét városunk képviselői. November 7-én, vagyis kedden délután mindössze egyetlen napirendi pontot tárgyaltak, de egyelőre még nem az alpolgármester személyének a megválasztása, aki az első alkalommal nem kapta meg a szavazatok szükséges számát. Teljesen más kérdésben, a határidő rövidsége miatt sürgető témában kellett döntést hozni, mégpedig a jelenleg a végéhez közeledő, határon átnyúló pályázat eszközbeszerzésében.

 

A napirendi pont kapcsán Ilia Csaba kért szót, mivel új képviselőként hiányosnak vélte a 2016-ban kezdődő projekt most előterjesztett közbeszerzési anyagát. A másik kérdése pedig egy pénzügyi dologra irányult, mely szerint jelenleg majd egy millió Ft különbség mutatkozik a projekt költségvetésében a pályázaton elnyert összeghez képest. Minderre a polgármester válaszolt. Az előterjesztést végül egyetlen ellenszavazat mellett elfogadta a testület.