Különleges érettségin van túl a református gimnázium

Ezen a héten, csütörtökön és pénteken került sor a református gimnáziumban az érettségi bizonyítványok átadására. Az „A” osztályosoknál sok szép eredmény született annak ellenére, hogy a rendkívüli helyzetben csak írásban lehetett számot adni tudásukról. A diákok és a tanárok is egyöntetűen sajnálatukat fejezték ki, hogy szóban nem lehetett felelni, mivel ott többnyire javít mindenki. A bizonyítványok átvételét követően a Festetics Kapuhoz vonultak, ahol jelképesen kiléptek az iskola életéből a sikeresen vizsgázók, mintegy kicsit pótolva a ballagáson megszokott jelképes búcsúzást.

Különleges érettségin van túl a református gimnázium

Különleges volt az idei érettségi, hiszen a járvány miatt, egy-két tantárgy kivételével, ebben az esztendőben csak írásban adtak számot tudásukról a maturandusok. A Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban nem csak Kanyó Júlia és Németh Olga hiányolta a szóbelit, hanem diáktársaik és tanáraik is, akik szintén nehezebbnek tartották emiatt az idei vizsgát.

 

A tételek kidolgozása a szóbeli feleletekre azért mindenképpen hasznos volt a tanulás, a felkészülés szempontjából. Mindössze két tantárgyból volt szükséges a szóbeli felelet: testnevelésből és hittanból.

 

A gimnázium igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy a lehető legtöbb segítséget tudja nyújtani a maturandusoknak. Mindenképpen tanulságos volt az ő számukra is ez az időszak.

 

A ballagás nagyon szép, emlékezetes ünnepség, melyen a végzősök és az iskola elköszönnek egymástól. A járvány miatt azonban ez most elmaradt. Ezt a hiányt pótolta valamelyest az a záróesemény, amikor az érettségi bizonyítványok kiosztása után mindenki a Festetics Kapuhoz vonult, ahol a már leérettségizett diákok, az iskola régi hagyományának megfelelően, „kiléptek” a gimnázium életéből.