Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület

Október 30-án, szerdán tartotta meg alakuló ülését az új képviselő-testület. Az eskütételeket követően megválasztották a bizottsági tagokat. Füstös János polgármester ismertette a ciklusprogramra való elképzeléseit. Alpolgármestert viszont nem sikerült választani, mivel a jelölt nem kapta meg a kellő számú szavazatot. Az utolsó napirendi pontban Ilia Csaba képviselő szólalt fel a bizottsági tagok személyei kapcsán, melyre a polgármester reflektált.

Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület

Az önkormányzati választásokat követően két és fél hétre, vagyis október 30-án, szerdán késő délután tartotta alakuló ülését az új képviselő-testület. Helyszíne ezúttal a közösségi ház nagyterme volt. Előzetesen 20 napirendi pont lett tervezve, de mint később kiderült, végül nem került sor mindegyikre. Elsőként a választási bizottság elnökének a tájékoztatója hangzott el a választásról. A folytatásban a megválasztott hat képviselő letette le az esküjét, melyet a polgármesteri eskütétel követett.

 

A negyedik előterjesztésben Füstös János ismertette a ciklusprogramra való elképzeléseit, majd felülvizsgálatra került az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata. Ezt követően a bizottsági tagok megválasztása következett. Elsőként az Ügyrendi Bizottságé. Elnöke Kozmáné dr. Radák Edina lett, alelnöke Vörös Mátyás, harmadik tagja pedig Szecsődi Istvánné. A másik három bizottság tekintetében öt-öt tagot kellett választani: mindegyikbe három képviselőt és kettő külsőst.

Ennek értelmében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöki pozícióját Vörös Mátyás töltheti be, az alelnökit Kozmáné dr. Radák Edina. További tagja Vargáné Hegedűs Magdolna, külsős tagja Fekete István és Rádics László. A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságban maradt az előző ciklus elnöke, Szecsődi Istvánné Vargáné Hegedűs Magdolna alelnöksége, Ilia Csaba képviselői, Szalai Józsefné és Kazinczy Enikő külsős tagsága mellett. Végül az Oktatási, Kulturális és Turisztikai Bizottság a következőképpen néz ki: elnöke Vargáné Hegedűs Magdolna, alelnökeSzecsődi Istvánné, képviselői tagja Ilia Csaba, míg külsős tagja Márton-Szűcs Brigitta és Simon Mihály. Mivel a képviselők már letették az esküt, így a következőben a nem képviselői bizottsági tagok is megtették ugyanezt. Titkos szavazás döntötte el az alpolgármester kérdését. Füstös János erre a pozícióra Vassné Huszics Bernadettet jelölte. Kinevezéséről titkos szavazás döntött, melynek végeredménye a következőképpen alakult: egy érvénytelen mellett hárman támogatták és ugyanennyien ellenezték. Így ezen az ülésen nem lett alpolgármester választva. Ennek értelmében elmaradt az ő tervezett eskütételéről, illetve az illetményéről és költségtérítéséről szóló előterjesztés megtárgyalása. Elfogadásra került viszont a polgármester tiszteletdíja, mely a törvényi előírásoknak megfelelően bruttó 548.400 Ft. Költségtérítési összege pedig ennek a 15%-a, vagyis egészen pontosan 82.260 Ft lett, szintén a törvényben megfogalmazottak alapján. A végén megbízást kapott Füstös János a gazdasági program kidolgozására, döntöttek a választásokat követően megszűnt polgármesteri foglalkoztatási jogviszony rendezésével kapcsolatos egyes kérdésekről, illetve a társulási tanácsokban történő képviseletről és azok helyettesítési rendjéről.

 

Zárásként az egyebeknél Ilia Csaba kért szót, melyre Füstös János reagált. Mivel több felvetés nem hangzott el, így az alakuló ülés, bő egy órával a kezdetét követően bezárásra került.

 

 

 Műsor

Május 23. szombat

12.00: Épí-Tech – házépítők magazinja 2020. május

12.26: Csurgói Hírmagazin (május 17.) ismétlés

13.10: Egészségügyi percek – Érszűkület szűrés

13.18: Épí-Tech – házépítők magazinja 2020. május

13.44: Csurgói Hírmagazin (április 5.) ismétlés

14.28: Ökumenikus imahét 5. nap: Alsoki Református Templom                         ismétlés

15.26: Egészségügyi percek – Eszközös gasztrovizsgálatok

15.33: Csurgói Hírmagazin (május 17.) ismétlés

16.17: Képújság


Május 24. vasárnap

8.00: Ökumenikus imahét 1. nap: Jézus Szíve Templom

8.52: Képújság

13.00: Csurgói Hírmagazin

13.48: Így történt – archívműsor ismétlés

14.30: Egészségügyi percek – Érszűkület szűrés

14:36: Csurgói KK – Tatabánya NB I-es férfi kézilabda mérkőzés                       ismétlés

16.05: Így nem játszunk mi – Körúti Színház 2. rész

17.13: Ökumenikus imahét 1. nap: Jézus Szíve Templom ismétlés

18.05: Egészségügyi percek – Eszközös gasztrovizsgálatok

18.12: Csurgói Hírmagazin ismétlés

19.00: Képújság

Időkép

Legfrissebb hírek

CsurgóTV a Facebookon

Naptár