Nem Berzence felé szeretnék a képviselők a külterületi kerékpárutat

Megváltoztatná a képviselő-testület annak a külterületi kerékpárútnak a nyomvonalát, melynek megvalósítására pályázaton nyertek forrást már korábban. A legutóbbi ülésükön egyhangúan arról döntöttek, hogy célszerűbb lenne Gyékényes irányába megépíteni, mint Berzence felé a 2500 métert. Ez egyelőre a Szőlőhegy végéig lenne elég. Mindezt a zártkerti oldalon szeretnék lehetőség szerint, a biztonságosabb közlekedés érdekében.

Nem Berzence felé szeretnék a képviselők a külterületi kerékpárutat

Városunk önkormányzata már korábban pályázati forrást nyert a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Csurgó és Berzence települések közötti kerékpárút kiépítésével” elnevezésű projekt megvalósítására. A tervezett szakasz a közút keleti oldalán helyezkedne el az eredeti terveknek megfelelően. Az engedélyeztetése elég sokáig elhúzódott, miközben a költségek az árak emelkedésével megnőttek. Mindeközben a képviselők részéről felmerült az az igény, hogy jobb lenne inkább Gyékényes irányába elvinni a kerékpárút nyomvonalát, több csurgói lakos érdekeit figyelembe véve, akinek a Szőlőhegyen van birtoka. Így biztonságosabb lenne számukra a közlekedés. Erről is határoztak a legutóbbi testületi ülésen, ahol elsőként egy kérés hangzott el a Füstös János polgármester felé. Ezt követően egy képviselői javaslat is elhangzott.


Városunk polgármestere először a tárgyalásának az eredményéről számolt be. Arról pedig, amit Ilia Csaba vetett fel, hasonlóképpen gondolkodott Füstös János is.


A testület egyhangúan fogadta el ezt a változtatási elképzelést. A módosítási kérelmet az Irányító Hatóság átnézi, majd pontozza ismét a pályázati felhívásban szereplő szempontoknak megfelelően. Pozitív elbírálás esetén engedélyezési és kivitelezési tervet kell újra készíttetni az új nyomvonalra vonatkozóan.