Nyolc előterjesztés a rendkívüli ülésen

Rendkívüli ülést tartott városunk képviselő-testülete március 11-én, szerdán délután. Összesen nyolc előterjesztést tárgyaltak meg. Egy-egy téma kapcsán kérdések is felvetődtek és végül hét került támogatásra. Egyedül egy telekcsere iránti kérelmet utasítottak el egyhangú szavazattal.

Nyolc előterjesztés a rendkívüli ülésen

A napirendi pontok módosításával indult az a rendkívüli testületi ülés, amely március 11-én, vagyis szerdán délután került megtartásra. Füstös János polgármester javaslatára a „Bölcsőde fejlesztési program” című pályázat lekerült a tárgyalandó témák listájáról, de kettő újjal viszont bővült a számuk. Elsőként a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet került módosításra. Másodikként a református gimnázium parkjában található veszélyes fák kivágásáról volt szó. Az egy ellenszavazat melletti elfogadását követően az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát módosították.

 

A folytatásban újabb SZMSZ változást támogattak, mégpedig a Közös Önkormányzati Hivatalét. Következett az az előterjesztés, mely egy ingatlancsere iránti kérelmet tartalmazott a Vilkor Kft. kérésének megfelelően. A képviselők egyhangúan elfogadták a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jelen formában történő elutasító állásfoglalását.

 

A hatodik napirendi pontban, amely végül a leghosszabb tárgyalást vonta magával, a Csurgó-Berzence kerékpárút módosítása volt. Itt elsőként Kozmáné dr. Radák Edina intézett egy kérést a polgármester felé, majd Ilia Csaba egy véleményt, javaslatot fogalmazott meg. Mindezekre Füstös János hosszabban válaszolt. A kerékpárút pályázatának a megváltoztatására mindenki „igen”-nel szavazott. Hetedikként egy újabb módosítás következett, mégpedig egy szerződésé. Egészen pontosan a II. sz. háziorvosi körzet feladatellátásáé. Egyhangú támogatását követően zárásként a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérését tárgyalták, mely pénzügyi vonatkozású volt. A szavazásnál minden képviselő egyetértett azzal, hogy segítséget nyújtsanak a számára.