Pályázati közbeszerzésekről döntöttek a rendkívüli ülésen

Rendkívüli ülést tartott csütörtökön délután városunk képviselő-testülete, ahol kettő pályázat közbeszerzési eljárásának a megindításáról határoztak. Az egyik keretében az önkormányzat épületének a korszerűsítése folytatódhat tovább, a másikban pedig hat önkormányzati intézmény energetikai korszerűsítése valósulhat meg, napelemes rendszer kiépítésével. A beruházásokra elnyert támogatások összértéke valamivel több, mint 109 millió Ft.

Pályázati közbeszerzésekről döntöttek a rendkívüli ülésen

Soron kívüli ülésre hívta a képviselőket Füstös János polgármester. A rendkívüli döntéshozatalon kettő előterjesztés várt megvitatásra. Mindkét napirendi pont egy-egy pályázathoz kapcsolódott.

 

A pályázatnak köszönhetően többek között megvalósul az épület külső hőszigetelése, valamint a csapadékvíz elleni szigetelés is. A projekt önerőt is igényel, ami nagyjából az elnyert összeg 5 %-a, vagyis mintegy másfél millió Ft. Az ajánlattételi felhívás öt cégnek került kiküldésre.

 

A másik előterjesztés szintén egy közbeszerzési eljárás megindításáról szólt egy másik nyertes pályázathoz kapcsolódóan. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat támogatása 100 %-os. vagyis a 80 millió Ft-hoz nem kell önerőt biztosítani. Az ehhez tartozó ajánlattételi felhívást, hasonlóan az előzőhöz, szintén öt cég kapta meg. A résztvevő képviselők egyhangúan támogatták mindkét előterjesztést.