Rövid volt a szeptemberi testületi ülés nyílt része

Mindössze négy előterjesztés szerepelt megvitatásra a képviselő-testület szeptember végi, soros ülésének nyílt részén, amely szerdán, kora délután került megtartásra. Ebből kifolyólag nem is tartott sokáig. A hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló napirendi pontot, kettő pályázat közbeszerzési tanácsadójának a kiválasztását, illetve a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről szóló tájékoztatót egyhangúan fogadták el a képviselők.

Rövid volt a szeptemberi testületi ülés nyílt része

Szeptember utolsó szerdáján, a kora délutáni órákban tartotta soros havi ülését városunk képviselő-testülete, melyen négy előterjesztés várt döntéshozatalra. Az alig tíz percig tartó határozathozatal első napirendi pontja a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása volt. A közös önkormányzat Csurgónagymartonnal. Porroggal, Porrogszentkirállyal, Porrogszentpállal, Somogybükkösddel, Somogycsicsóval és Szentával lett létrehozva. A megállapodás rendelkezik arról, hogy a fenntartáshoz szükséges a tagi hozzájárulás megfizetése. Az eddigi előirányzatok azonban nem elégségesek, így szükségessé vált az emelése. A testület végül egyhangúan megszavazta.

 

Az ülés második témája egy határon átnyúló pályázathoz kapcsolódott, amely a horvátországi Pitomaca Község Önkormányzatával közösen lett beadva és elnyerve, csurgói részről mintegy 141 millió Ft. A projekt egy Csokonai Múzeum és Kulturális Központ kialakításáról, illetve a Korona épületének a felújításáról szól. Ezzel kapcsolatosan a képviselő-testület a korábbi közbeszerzési eljárást érvénytelenné nyilvánította egy kényszerű módosítás miatt.

 

A közbeszerzési eljárások teljes lebonyolítására ellátására három árajánlatot kértek be, akik közül végül a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. lett kiválasztva, mivel ők adták a legalacsonyabbat. A harmadik előterjesztés szintén egy közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról szólt. Ezúttal azonban a „Kerékpáros turizmus fejlesztési Csurgó településen” című projekt kapcsolódóan. Erre majd 245 millió Ft-ot nyert a város, hogy nagyrészt belterületen kialakításra kerüljön egy összesen 3720 m-es kerékpárút, a Fenyő farmtól indulva az Arany János, a Kossuth, a Semmelweis és Sárgáti utcákon keresztül a Sótonyi László Sport- és Szabadidőcentrumig. Ebből az első lépcsőben a Semmelweis utcáig valósulna meg egy 2620 m-es szakasz. A közbeszerzési lebonyolítását ez esetben is a Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. nyerte, szintén a legalacsonyabb árajánlattal. A nyílt ülés végén a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységről szóló beszámolót vették tudomásul. A testületi ülés zárt részén Füstös Jánost, az egyetlen pályázót választották meg ismét a Városi Könyvtár vezetőjének.