Több, mint tíz előterjesztést tárgyalt a képviselő-testület

Október 10-én, kedden tartotta soros ülését városunk képviselő-testülete. A 13 előterjesztés között egészségügyet, önkormányzati cégeket érintő, illetve a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos témák szerepeltek.

Több, mint tíz előterjesztést tárgyalt a képviselő-testület

A helyi rendeletben meghatározottól eltérő időpontban került sor a képviselő-testület legutóbbi, soros ülésére október 10-én, kedden. Ezen a délutánon az előzetesen meghirdetetteknek megfelelően, 13 előterjesztés várt döntéshozatalra. Elsőként a fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosítására került sor a megváltozott rendelési idő miatt. Ezt követően elfogadták dr. Bojtor Évának, a III. sz. háziorvosi körzet orvosának a beszámolóját, majd szerződést kötött vele a testület, mert 2018. január 1-jétől vállalkozási formában látja majd el feladatát, amihez szükséges volt a megállapodásra. A negyedik napirendi pont is dr. Bojtor Évához kapcsolódott, ugyanis ő került megbízásra a betöltetlen II. sz. felnőtt háziorvosi körzetben való helyettesítésre.

A következőkben csökkentették a Csurgói Városgazdálkodási Kft. jegyzett tőkéjét, majd módosították az idei év költségvetését, ugyanis fél hónappal tovább működött a tervezettnél a régi uszoda, melynek működési költségét kellett lefedezni. Megváltoztatásra került a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. alapító okirat szerinti rövid neve, a nyolcadik előterjesztésben pedig a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására került sor.

A folytatásban egy pár hónappal ezelőtti kérést tárgyaltak, szintén a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.-vel kapcsolatosan, mégpedig egy parkoló biztosítását a központban. Az önkormányzat végül a postával szembeni területet ajánlotta fel az előzetes egyeztetéseknek megfelelően. Az elfogadását követően kettő önkormányzati ingatlan nyilvántartását módosítására került sor, majd kiírásra került a Csurgói Sportcsarnok Kft. ügyvezetői álláshelye.

A városközpont felújításához kapcsolódó, elnyert pályázat keretén belül meghatározták a továbbiakban a közösségi ház felújításához a tervező céget. A három budapesti székhelyű kft. beérkezett ajánlatai közül a legalacsonyabbat, a 8.960.000 Ft + ÁFA összegűt választották ki. Az ülés zárásaként elfogadták a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységekről szóló beszámolókat.