Kilenc előterjesztés az augusztusi testületi ülésen

Kilenc napirendi pont várt döntéshozatalra az augusztus utolsó napján megtartott testületi ülésen. Ebből négy önkormányzati ingatlanokról szólt. Ezeken kívül alapító okirat módosítása, szociális tűzifa vásárlása és a Sankoló-tó tulajdonjogának a rendezése szerepelt még az előterjesztések között.

Kilenc előterjesztés az augusztusi testületi ülésen

Az előzetesen tervezettek száma eggyel bővült, így összességében kilenc előterjesztésben kellett határozatot hoznia városunk képviselő testületének az augusztus 31-én megtartott ülésén. Elsőként az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló helyi rendelet került módosításra, kiterjesztve benne az elővásárlási jogot a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok tekintetében. Másodikként a Nagyváthy Középiskola melletti autószerviz és a hozzátartozó udvar bérletadását, illetve a megvásárlását tárgyalták.

 


Elfogadását követően egy több hete húzódó, kényes téma végére igyekeztek pontot tenni, mégpedig a Nyárády u. 12. sz. alatti, hat lakást tartalmazó, önkormányzati ingatlan eladására. A hossza vitát követően végül a többség az értékesítése mellett döntött. A folytatásban ismét a város tulajdonát képező ingatlanok tekintetében kellett döntést hozni. Ebben három várt eladásra való kijelölésre. A Szociális Bizottság ezek közül egyet nem, míg a Pénzügyi Bizottság az összeset javasolta. Ehhez Vassné Huszics Bernadett alpolgármester szólt hozzá. A képviselők a szavazásnál úgy döntöttek, mindegyiket kijelölik értékesítésre. Az ötödik előterjesztés az e-Mobi Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás módosításáról szólt.

 


A támogatása után keménylombos tűzifa megvásárlására benyújtandó pályázatra szavazott mindenki „igen”-nel a szociális célú tüzelőanyag beszerzése tekintetében. A folytatásban a nem régiben elfogadott törvényi előírásnak megfelelően, módosításra került a Városi Könyvtár alapító okirata, majd az árvízkárok enyhítésére beadott Vis Maior pályázat formai változtatása. Utolsóként a Sankoló-tó területének tulajdoni joga került rendezésre annak következtében, hogy a tulajdonosok, dr. Varga János, dr. Takács Judit és Tóth Erika Katalin az önkormányzatnak ajándékozták. Zárásként városunk alpolgármestere tájékoztatta azokat az őt megkereső csurgói lakosokat, akik a Csurgó TV hírműsorának újbóli indulása felől érdeklődtek, hogy szeptembertől már ismét látható lesz, beszámolva benne friss, aktuális hírekről.

 

 

 Műsor

Augusztus 1. vasárnap

  8.00: Alsoki Református Templom - istentisztelet

  8.31: Képújság

13.00: A szomszédvár (2021. február) – magazin ismétlés

13.33: Így történt – archívműsor ismétlés

14.05: Forgószínpad (2021. május) – színházi magazin ismétlés

14.38: A szomszéd vár (2021. július) – turisztikai magazin ismétlés

15.13: Örvényben – dokumentumfilm ismétlés

16.09: Alsoki Református Templom – istentisztelet ismétlés

16.40: A szomszédvár (2021. február) – magazin ismétlés

17.11: Képújság

Időkép

Legfrissebb hírek

Naptár