Soros ülését tartotta a képviselő-testület

Június utolsó napján tartotta városunk képviselő-testülete a legutóbbi soros ülését. A különböző ügyrendi módosításokat követően végül összesen tíz előterjesztést tárgyaltak a nyílt részen, elfogadva mindegyiket.

Soros ülését tartotta a képviselő-testület

Öt módosító indítvány elfogadásával indult a képviselő-testület legutóbbi soros ülése június 30-án, csütörtökön. Ennek értelmében kettő új téma felkerült a napirendi pontok közé, másik kettő zárt ülésre lett átrakva a nyilvánosról, illetve elsőként a hetes számú előterjesztés került megtárgyalásra, amely egy többszereplős pályázatról szólt.


Az egyhangú elfogadását követően, másodikként a nem közművel összegyűjtött szennyvíz díjának a növekedéséről és ennek az ehhez kapcsolódó helyi rendeletben való megjelenítéséről döntöttek, míg harmadiknak az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának az emeléséről volt szó.


Ezt szintén mindenki támogatta. A folytatásban meghatározásra kerültek a Helytörténeti Gyűjtemény belépőjegyeinek az árai csurgói és nem csurgói lakos számára az állandó és az időszakos kiállítások tekintetében, illetve a fotójegy és a szakmai tárlatvezetés díjai.


A képviselők következő témaként a Csurgó Kártyát érintő változásokat vitatták meg. Ilia Csaba a kártya éves díjával nem értett egyet, melyre a polgármester reflektált.


Az eredeti előterjesztés elfogadását követően öt évre ingyenes használatba adták a képviselők az Őszirózsa Nyugdíjasklubnak a Csokonai utca 2. sz. alatt egy 27 négyzetméteres garázst, majd egy 820 négyzetméteres önkormányzati ingatlan vételárát határozták meg 8 és fél millió Ft-ban. Az értékesítéshez szükséges pályázati felhívást tették közzé is közzétették természetesen.


A nyolcadik napirendi pontban a Mesevár Óvoda felújítására elnyert pályázat volt a téma. Végül erre is mindenki „igen”-nel szavazott. Utolsó előttiként a 2. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének a módosítását vitatták meg és fogadták el.


Az „Egyebek”-nél Ilia Csaba intézett előzetesen levélben öt kérdést. Ebből négyre Tóth Sándor a Beruházási és Műszaki Iroda vezetője válaszolt: a Hunyadi utcai csapadékvíz-elvezető árok burkolatának a befejezésére, a kátyúzás várható időpontjára, a kerékpárút egyik szakaszán történt csőtörés után mikor történik meg a helyreállítás, illetve a Béke utcai járdaépítésre. Füstös János polgármester pedig arról igyekezett információval szolgálni, hogy miért nincs nyári gyermekfelügyelet valamelyik általános iskolában. A júniusi, soros testületi ülés legvégén, a zárt részben három előterjesztést vitattak meg.