Több mint harminc előterjesztés a májusi testületi ülésen

Megtartotta májusi ülését városunk képviselő-testülete szerdán. Nagyon sok előterjesztés várt döntéshozatalra, egészen pontosan harmincegy. Ezek egy része a költségvetést érintette, de nagyon sok beszámoló is szerepelt a napirendi pontok között. Végül az összes beterjesztés elfogadásra került.

Több mint harminc előterjesztés a májusi testületi ülésen

Harmincegy napirendi pont. Ennyit kellett megtárgyalnia a képviselő-testületnek a májusi ülésén, melyet 25-én, szerdán tartottak. Elsőként az idei évi költségvetést módosították, majd a tavalyi év költségvetésének a teljesítése volt a téma. Ezt könyvvizsgáló értékelte, aki részt vett az ülésen.

 


Az előterjesztés elfogadását követően szintén támogatást kapott az ugyanerről az időszakról szóló konszolidált beszámoló és a január 1-jétől február 14-ig teljesített költségvetési kiadások és bevételek számadatai. Ötödikként a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatot támogatták, amely szintén a költségvetéshez kapcsolódott. Mindenki „igen”-nel szavazott a 2021-es esztendő éves ellenőrzési jelentésére, a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylésére, kemény lombos tűzifa vásárlásához állami forrásra való pályázat benyújtására, illetve a szociális személyes gondoskodásról szóló helyi rendelet módosítására, melyben az étkezési díjak kerültek megemelésre. A tizedik napirendi pont az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása volt.

 


A folytatásban beszámolók következtek a tavalyi évre vonatkozóan. Elsőként a Városgazdálkodási Kft-é, majd a Sportcsarnok Kft-é, végül az Ipari Park Kft-é. A következőben közszolgáltatási szerződést kötöttek a Sportcsarnok Kft-vel a turisztikai feladatok ellátására, majd elfogadták a teljes mértékben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatát. A 16. előterjesztés az épülő élményfürdőről és szállodáról szólt, majd a következőnek is az Aquaplus Kft. volt a szereplője. Egy ellenszavazat mellett végül a terület eladása mellett döntött a testület. Ezután a városi kommunális feladatok ellátását segítő gépek beszerzéséhez egy nagyatádi cég ajánlatát fogadták el.

 


A 19. napirendi pont egy határon átnyúló pályázathoz kapcsolódott. A kommunikációs feladatok ellátását és az ehhez kapcsolódó rendezvények szervezését a pályázók közül egy kaposvári egyesület nyerte meg. Kiválasztásra került a közbeszerzési tanácsadó a Mesevár Óvoda felújítását szolgáló projektben, majd a központban lévő körforgalom tulajdoni viszonyának a rendezéséről volt szó. Itt is egyhangú volt a megszavazása. A folytatásban értékesítésre jelöltek ki három önkormányzati ingatlant, majd a Csokonai utcában található, nem üzemelő húsbolt hasznosításáról döntöttek.

 


Szintén elfogadásra került a hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés a tavalyi évet illetően, majd öt beszámoló következett a 20210-as és a 2021-es esztendőkről. A Kistérségi Többcélú Társulásé, a Szociális és Gyermekjóléti Társulásé, az Óvodai Intézményfenntartó Társulásé, a Regionális Szennyvíztársulásé, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról. Zárásként pedig tudomásul vették a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységekről szóló beszámolót.