Hírek

Közélet

Szalagtűzés a Csokonaiban

  A Csokonai Református Gimnáziumban, a hagyományoknak megfelelően, a szalagtűző a református templomban istentisztelettel kezdődött, amelyen Hella Ferenc református lelkipásztor hirdetett igét. A maturandusok ünnepének fénypontja a szalagtűzés volt, amellyel 30 végzős tanuló lépett az érettségihez vezető útra.

  Fakivágások a Templomkertben

   Csurgó város központjában található egy park, amely a katolikus egyház tulajdonát képezi. Ezen a helyen az elmúlt hetek viharos időjárásának köszönhetően egy-két fa kidőlt. A helyreállítási munkák során, azonban egyes fák, illetve cserjék is kivágásra, ritkításra kerültek. A park élővilágának megóvása érdekében többen is szót emeltek. A tulajdonos és az önkormányzat egy kölcsönös megállapodás alapján igyekszik a fennálló problémát orvosolni.

   Zárókonferencia a határon átnyúló projekt befejezéseként

    Megrendezésre került annak a határon átnyúló projektnek a zárókonferenciája, amelynek keretében Petar Preradovics horvát romantikus költőnek és Csokonai Vitéz Mihálynak lett egy-egy emlékhely és kiállító terem létrehozva. Az eseményen a két pályázó település, Pitomacsa és Csurgó polgármestere is örömét fejezte ki, hogy újabb sikeres együttműködést ünnepelhetnek. Rajtuk kívül a Somogy megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket, illetve a Közös Titkárság vezetője foglalta össze a projektet, amely Európai Uniós pályázati forrásnak köszönhetően valósulhatott meg.

    Három pillérre helyeződne a hangsúly a ciklusprogram kapcsán

     Az október végi alakuló testületi ülés negyedik napirendi pontjaként a polgármesteri ciklusprogramra vonatkozó elképzelések kerültek felvázolásra. Ennek kapcsán Füstös János három területet emelt ki: a foglalkoztatást, a turizmus fejlesztését, valamint a szociális hálózat erősítését.

     Ötven éves az Alsoki Nyugdíjas Klub

      Jubileumi születésnapját ünnepelte az Alsoki Idősek Klubja. Pontosan ötven évvel ezelőtt nyitotta meg ugyanis kapuit a szépkorúak mindennapjainak segítése érdekében. A rendezvényen Füstös János polgármester köszöntötte az ünnepelteket, Szászfalvi Lászlóné református lelkész pedig áldást mondott.

      16 csapat az országos ranglistás úszóversenyen

       Második alkalommal rendezte meg a Mozdulj Csurgó Úszó Sport Egyesület és a Sportcsarnok Kft. a Gesztenye Kupa elnevezésű, országos ranglistás úszóversenyt. A tavalyihoz képest ez alkalommal majd kétszer annyi csapat jelezte részvételi szándékát, köztük egy szlovén egyesület is. A főszervező, Dergecz Dezső kiváló erőfelmérőnek tartja ezt a megmérettetést, hiszen bőven van még idő faragni az itt elért időeredményeken, a tanév végén kezdődő, nyári versenyszezonra.

       Szalagtűzés a Nagyváthyban

        A Kolping Nagyváthy János Szakgimnázium zsúfolásig megtelt aulájában hat végzős osztály közel 150 tanulójának tűzték fel a szalagot. Az ünnepség Göndics Jánosnak, az iskola lelki vezetőjének gondolataival kezdődött. Az ünnepi műsorban az alsóbb évfolyamos tanulók köszöntötték a végzős társaikat.

        Megnyílt az egyedülálló Csokonai-kiállítás Csurgón

         Ünnepélyes keretek között került megnyitásra Csurgón a Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely és Kulturális Központ. A Történelmi Parkban megtartott esemény egyben a legutolsó rendezvénye volt annak a határon átnyúló, interreges pályázatnak, melynek másik résztvevője, projektgazdája a horvátországi Pitomacsa. A megnyitón átadásra került az emlékhely kulcsa. A végén pedig a kiállítás tartalmának, kinézetének a megálmodója, dr. Demeter Júlia irodalomtörténész tartott tárlatvezetést a résztvevőknek.

         Közbeszerzési eljárásban döntöttek a rendkívüli ülésen

          Az alakuló ülést követően elsőként egy rendkívüli döntéshozatalra hívta össze a képvelőket Füstös János polgármester november 7-én, csütörtökön. Itt egyetlen előterjesztés várt határozathozatalra, mégpedig egy határon átnyúló pályázat eszközbeszerzésének közbeszerzési eljárása. A napirendi pont kapcsán Ilia Csaba tett fel kérdéseket, melyre a polgármester válaszolt. Végül egyetlen ellenszavazat mellett elfogadásra kerültek a határozati javaslatok.

          Hársfa ültetése a határon átnyúló pályázat rendezvényeként

           Újabb eseményére került sor a „Preradovic és Csokonai” elnevezésű, határon átnyúló projektnek. Ezúttal egy hársfát ültettek el a Történelmi Parkban. Füstös János polgármester köszöntőjét követően a Mesevár Óvoda gyermekei adtak elő egy verses, énekes, játékos műsort. A rendezvényen természetesen részt vett a horvátországi partnertelepülés, Pitomacsa küldöttsége is.

           Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület

            Október 30-án, szerdán tartotta meg alakuló ülését az új képviselő-testület. Az eskütételeket követően megválasztották a bizottsági tagokat. Füstös János polgármester ismertette a ciklusprogramra való elképzeléseit. Alpolgármestert viszont nem sikerült választani, mivel a jelölt nem kapta meg a kellő számú szavazatot. Az utolsó napirendi pontban Ilia Csaba képviselő szólalt fel a bizottsági tagok személyei kapcsán, melyre a polgármester reflektált.

            235 éves az Alsoki Református Templom

             Ünnepi istentiszteletre került sor október 20-án, vasárnap délelőtt az Alsoki Református Templomban. 235 éve épült ugyanis maga a templom, amely most újulhatott meg kívül és belül egyaránt. A hálaadó esemény elején a hittanos gyermekek adtak kedves műsort. Szászfalvi László református lelkész igehirdetésében Istenről, mint a történelem uráról beszélt, akinek a segítségével adatott meg a templomépítés Alsokban. Az egyházközség nevében Szolár Katalin gondnok köszönte meg a jelenlegi lelkészházaspár szolgálatát. Az eseményen az Úr asztala is megterítésre került.