Fejlesztésekkel kapcsolatos kérdések a testületi ülésen

A március végi testületi ülés utolsó napirendi pontjának tárgyalásánál több kérdés is felvetődött, melyek a város fejlesztéseit, beruházásait érintették. A Mesevár Óvoda munkálatainak a megkezdése, a felújított közösségi ház átadása, a csapadékvíz-elvezető rendszer hiányossága, az új műszaki ellenőr a szálloda építésénél, illetve az uszoda teljes megnyitása. Mindezekre Füstös János polgármester adott választ.

Fejlesztésekkel kapcsolatos kérdések a testületi ülésen

Tizenöt előterjesztést tárgyalt a képviselő-testület a legutóbbi, március végi, soros döntéshozatalán.
A végén egy tájékoztatás szerepelt, melyben a város vezető tisztségviselői, a polgármester, az alpolgármester és a jegyző összesítette, hogy milyen eseményeken, megbeszéléseken, rendezvényeken vettek részt a megelőző ülés óta. Itt Ilia Csaba négy témában intézett kérdést Füstös János polgármester felé. Elsőként a Mesevár Óvoda építési munkálatai felől érdeklődött. A válaszok az egyes felvetések után rögtön elhangzottak.

 

Második kérdésként a felújított közösségi ház átadási időpontja vetődött fel. Átadásra került a Szabó István utca, a Béke utca és a Malomköz megújult csapadékvíz-elvezető rendszere. Ilia Csaba egy másik területen is fontosnak tartotta, hogy ez megoldódjon. Szakmai választ Tóth Sándor adott a felvetésre. A Beruházási és Műszaki Iroda vezetője elmondta, a vízelvezető-rendszer tervezőjével megtörtént az egyeztetés, melynek során egy fontossági sorrend került kialakításra a vízügyi szakemberrel. A legutóbbi pályázati forrásból a most átadott területeken tudott megvalósulni a fejlesztés, ezek voltak a legrosszabb állapotban és egyelőre ennyire volt anyagi keret a munkákra. A témához természetesen Füstös János polgármester is hozzászólt.

 

Végül a szálloda új műszaki ellenőrének a kérdése volt a téma, megtörtént-e vele a szerződéskötés. Ezzel együtt az uszoda teljes nyitásának az időpontjáról is érdeklődött Ilia Csaba, melyekre jött a polgármesteri válasz. A testület végül egyhangúan elfogadta a tisztségviselői tájékoztatókat, ahol felvetődtek ezek a kérdések.