14 előterjesztés az év utolsó ülésén

Megtartotta a 2016-os év utolsó ülését városunk képviselő testülete december 21-én, szerdán. Összesen 14 napirendi pontot kellett megvitatniuk. Beszámolókról, pályázatokról, a Városgazdálkodási Kft-t érintő témákról, hitelfelvételekről, rendeletalkotásról és módosításról, a jövő évi rendezvénytervről, valamint a testület első félévi munkatervéről szóltak az előterjesztések.

14 előterjesztés az év utolsó ülésén

Az év utolsó testületi ülésére került sor december 21-én, szerdán a délutáni órákban. A 14 napirendi pont közül elsőként először dr. Bojtor Évának, a III. sz. háziorvosi körzetnek orvosának a beszámolóját fogadták el, majd a távollétében az őt helyettesítő orvossal, dr. Mihályfalvi Zitával kötöttek szerződést, aki főállásban Berzencén praktizál. A folytatásban módosították a szociális rendeletet az étkezési díjakra vonatkozóan, hiszen a jövőben az egyik önkormányzati céghez fog tartozni ez a városi szolgáltatás. Negyedikként megemelték a Városgazdálkodási Kft. Folyószámlájának hitelkeretét, majd szintén ezzel a céggel megállapodást kötöttek a gyermekétkeztetés térítési díjának beszedéséről, az ehhez kapcsolódó számlázási feladatok ellátásról. Ezt követően adták át hivatalosan a Városi Konyhát, illetve kötötték meg a gyermekétkeztetési feladatok ellátáshoz szükséges megállapodást.


Megszavazták a Csurgói Ipari Park Kft. hitelfelvételét, ami ahhoz a pályázathoz lenne szükséges, amiből megvalósulhatna a cég területén a megfelelő infrastruktúra kiépítése. A nyolcadik napirendi pontnál módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, majd megalkották az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendeletet.


A folytatásban három, különböző pályázathoz tartozó előterjesztést tárgyaltak. Elsőként egy közbeszerzési eljárásban döntöttek, ami egy foglalkoztatási stratégia elkészítéséről szól. Ennek megfelelően az Ex Ante Kft-vel kötötték meg a szerződést. A következőben az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására, majd az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges munkagépek vásárlására kiírt pályázatok beadásáról határoztak.


A végén ideiglenesen támogatták a város 2017. évi rendezvénytervét, azzal a kitétellel, hogy az elhangzott módosító javaslatok beépítését követően, a januári ülésen kerül végleges formában elfogadásra. Zárásként pedig a testület első félévi munkatervére szavazott mindenki „igen”-nel, Simon Mihály módosító javaslatával egyetértve, miszerint áprilisban tárgyalják meg pluszban a csurgói általános iskolákról szóló ötéves beszámolót, melyet ő készít el, ugyanis jövőre lejár a kinevezése.