Februári testületi ülés a költségvetés elfogadásával

Megtartotta februári ülését a képviselő-testület. A korábbi időpont a költségvetés törvény szerinti beterjesztése miatt volt szükséges. A tizenhárom tárgyalt előterjesztés mindegyike elfogadásra került.

Februári testületi ülés a költségvetés elfogadásával

Egy helyi kiosztású anyaggal együtt tizenhárom előterjesztés várt városunk képviselő-testületére a február 14-én megtartott, soros ülésén. Elsőként a legfontosabbat, városunk idei évi költségvetését tárgyalták, melyre természetesen ismét csak eljött az ellenőrzését végző könyvvizsgáló.

 

Az egyhangú elfogadását követően a költségvetés kitekintő határozatát is ilyen arányban támogatták. A folytatásban három üzleti terv következett. Elsőként a Sportcsarnok Kft-é, majd a Városgazdálkodási Kft-é, végül az Ipari Park Kft-é. Ez utóbbi ugyan kapott egy ellenszavazatot, de ezzel együtt jóváhagyásra került. Módosításra került a minimálbér emelkedése miatt a Városgazdálkodási Kft-vel kötött közétkeztetési megállapodás, majd az Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. megszüntetése, és ezzel együtt a járóbeteg-szakellátás feladatinak az átvétele volt a téma. Erre is mindenki „igen”-nel szavazott. Ehhez a napirendhez kapcsolódott a nyolcadik, melyben a Csurgó és Környéke Egészségügyi Társulás került létrehozásra, illetve jóváhagyásra került ennek a megállapodása.

 

Következett egy pályázat közbeszerzésében való döntés, melyet eredménytelennek nyilvánítottak. A kilencedik napirendi pont egy ingatlan pályázati eljárásának az elbírálása volt, melynek az eladását támogatták a képviselők az egyetlen pályázónak.

 

A folytatásban Vassné Huszics Bernadett alpolgármester vette át az ülés vezetését, hiszen Füstös János két témában is érintett volt. Először a polgármester szabadságának a kiadásáról határoztak, majd megállapításra került a polgármester cafetéria-juttatásának az idei keretösszege. A zárt rész előtt utolsóként tudomásul vették a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységekről szóló tájékoztatót.