Főként beszámolók, lakások értékesítése a májusi testületi ülésen

Huszonhárom napirendi pont várt megtárgyalásra csütörtökön a reggeli órákban a képviselő-testület májusi ülésén. Ezen több beszámoló került elfogadásra, illetve jó pár előterjesztés szól a költségvetésről, illetve önkormányzati lakások értékesítéséről. A néhány előterjesztést érintő véleménykülönbség ellenére mindegyik elfogadásra került.

Főként beszámolók, lakások értékesítése a májusi testületi ülésen

Áprilisban nem volt, így aztán viszonylag több előterjesztés szerepelt a május 23-án, csütörtökön a reggeli időszakban megtartott képviselő-testületi ülésen. A tervezettből egy levételre került, de így is maradt huszonhárom. Ilia Csaba ezt tovább szerette volna csökkenteni néggyel, melyek mindegyike önkormányzati ingatlanok eladásával volt kapcsolatos. Véleménye szerint az új testület döntsön majd ezeknek a bevételeknek a felhasználásáról. Erre Füstös János polgármester reflektált, ellenezve ezt a javaslatot.

 

Végül nem került egyik sem támogatásra, így maradt a huszonhárom napirendi pont. Elsőként Csurgó közbiztonságáról szólt egy beszámoló a tavalyi évvel kapcsolatosan, Horváth Ádámnak, a rendőrőrs parancsnokának összefoglalásával. Egyhangú „igen”-t kapott, csakúgy, mint a helyi autóbusz-közlekedésről szóló beszámoló, szintén a 2023-as év vonatkozásában. A folytatásban a sportcsarnok melletti műfüves focipálya felújítására adtak be pályázatot, majd a 2023-as költségvetés módosítása több pontban is, melyhez könyvvizsgálói áttekintés is szükséges volt.

 

Ezt az előterjesztést is mindenki elfogadta. Csakúgy, mint az ide vonatkozó zárszámadási rendeletet, konszolidált beszámolót, a 2024. január 1-jétől február 14-ig teljesített költségvetési kiadások és bevételek alakulását, illetve a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatot. Ezután a három önkormányzati cég múlt évi beszámolója volt a téma. Elsőként a Városgazdálkodási Kft-é, ahol felmerült egy kérdés, melyre az ügyvezető válaszolt.

 

Jött kérdés, valamint vélemény a Sportcsarnok Kft. és az Ipari Park Kft. tárgyalásánál, de a válaszokat követően végül mindegyik támogatva lett. A további működés egyszerűbbé és gyorsabbé tétele érdekében módosították a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás megállapodását, majd azok a napirendi pontok következtek, melyek a csurgói önkormányzati lakások eladásáról szóltak. Ilia Csaba újbóli felvetésére ez alkalommal Vörös Mátyás reagált.

 

Egy ellenszavazat mellett négy önkormányzati tulajdonú bérlakásnak meghatározták a vételárát, illetve további háromra kiírták az eladásához szükséges pályázatokat. A szavazatszámláló bizottságot illetően több tag és póttag is lemondott, így helyettük újakat választottak a folytatásban. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést után a beszámolóké volt a főszerep megint, természetesen mindezek az előző esztendő vonatkozásában.
Sorrendben a Kistérségi Többcélú, a Szociális és Gyermekjóléti, az Óvodai Intézményfenntartó és a Regionális Szennyvíztársulásé. Valamennyi előterjesztésre mindenki „igen” gombot nyomott. Zárásként következett a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységekről szóló napirendi pont. Ennél jött egy uszodával kapcsolatos kérés is.

 

Ilia Csaba ehhez a témához kiegészítésként hozzátette, a sportlétesítménynek egész héten nyitva kellene, hogy legyen, a szerződésben foglaltak szerint. Az ő ellenszavazat mellett lettek tudomásul véve a tájékoztatók. A következő ülés várhatóan már csak a június 9-ei választások után lesz.

 

 

 Műsor

Június 13. csütörtök

19.00: Csurgói Hírmagazin (2024. június 9.)

19.52: Forgószínpad – színházi magazin

20.25: Részekből egészet - dokumentumfilm

20.53: Képújság

22.00: Csurgói Hírmagazin (2024. június 9.)

22.52: Forgószínpad – színházi magazin

23.25: Részekből egészet – dokumentumfilm

23.53: Képújság

 

Június 14. péntek

  7.00: Csurgói Hírmagazin (2024. június 9.)

  7.52: Képújság

10.00: Csurgói Hírmagazin (2024. június 9.)

10.52: Képújság

13.00: Csurgói Hírmagazin (2024. június 2.)

13.52: Vallási magazin – Somogy-Zalai Evangélikus Találkozó

14.48: Képújság

16.00: Csurgói Hírmagazin (2024. június 9.)

16.52: Képújság

19.00: Csurgói Hírmagazin (2024. június 9.)

19.52: Forgószínpad – színházi magazin

20.25: Részekből egészet – dokumentumfilm

20.53: Képújság

Időkép

Legfrissebb hírek

Naptár