Hosszúra nyúlt a képviselő-testület február elejei ülése

Huszonhárom napirendi pont szerepelt a képviselő-testület február kilencedikén megtartott ülésén. A közel hatórás döntéshozatalon több, kiemelten fontos témában született, az előterjesztéseket minden esetben támogató határozat.

Hosszúra nyúlt a képviselő-testület február elejei ülése

A Városi Uszoda bezárása került megtárgyalásra elsőként a képviselő-testület február 9-én megtartott ülésén, amely a közel másfél óra alatt zajlott le. Az üzemeltető cég vezetője, a képviselők, a polgármester, illetve a a résztvevő lakók ütköztették álláspontjaikat a kényes helyzet kapcsán. A szavazás során 4 „igen”-t és három „nem”-et kapott az első határozati javaslat, miszerint a polgármester folytasson tárgyalásokat kiegészítő forrásért a Honvédelmi Minisztériummal annak érdekében, hogy a sportlétesítmény minél előbb ismét kinyithassa kapuit. A rövid szünetet követően még 22 napirend volt hátra. Következett a város idei évi költségvetési tervezete, melyhez, a szokásoknak megfelelően, könyvvizsgáló jelentés is készült. Az elfogadása után az önkormányzati cégek üzleti terve volt soron. Elsőként a Sportcsarnok Kft-é, majd a Városgazdálkodásié. Harmadikként pedig az Ipari Park Kft-é. Végül mindhárom elfogadásra került.

 

Ezután megemelésre került az önkormányzati lakások bérleti díja, majd következett az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet módosítása, melynek a lényegét Füstös János polgármester emelte ki. Az egyhangú „igen”-t követően egy vis maior pályázat benyújtása volt a téma.

 

Természetesen minden jelenlévő képviselő támogatta. A folytatásban szerződést kötött a testület az Imcom Bt-vel a város marketing feladatainak az ellátásra, majd a Csurgó TV üzemeltetésére írtak ki egy pályázatot, az üzemeltető vállalkozás által kért szolgáltatási összeg megemelésére a változó ÁFA befizetés miatt. Ezt követően megemelésre kerültek a közétkeztetési díjak, illetve kiválasztásra került egy pályázat keretében a csapadékvíz elvezetés kiépítése a meghatározott területek tekintetében a közbeszerzési tanácsadó.

 

Egy Tamási székhelyű cég megszavazását követően az új bölcsőde építésének a kezdése volt a téma, melynek a közbeszerzési eljárás lebonyolítására ugyanennek a vállalkozásnak adtak bizalmat a képviselők. A tizenötödik napirendi pontban egy korábbi testületi határozat módosítása volt a téma, egészen pontosan a Helyi Esélyegyenlőségi Program szükséges változtatása. Az elfogadását követően három önkormányzati tulajdonú ingatlan került értékesítésre kijelölésre a következőkben. 230.400 Ft-ban megállapították a polgármester éves cafetéria juttatásának a keretösszegét, majd kettő beszámolót támogattak. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, illetve a lejárt határidejű határozatokéról szólót. Aztán tudomásul vették a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységekről szóló beszámolókat, majd zárásként a Széchenyi téri vadgesztenye fasorok megújítását tárgyalták.

 

A testület a központi vadgesztenye fasorok megújítását, ezzel együtt a biztonságossá tételét egyhangúan támogatta. Információink szerint újabb ülés február 23-án, csütörtökön várható.