Megtartotta októberi, soros ülését a képviselő-testület

Megtartotta októberi, soros ülését városunk képviselő-testülete. A nyolc napirendi pont megtárgyalása bő húsz perc alatt megtörtént. Mindegyik egyhangú támogatást kapott.

Megtartotta októberi, soros ülését a képviselő-testület

Az eredetileg tervezetteknek megfelelően, nyolc előterjesztés várt a képviselő-testületre az október 26-án, csütörtökön megtartott soros ülésen. Ezúttal nem volt helyi kiosztású, plusz anyag. Elsőként az önkormányzati lakások bérleti rendszerének felülvizsgálata és új rendelet elfogadása volt a téma.

 

Az egyhangú elfogadását követően módosításra került a környezetvédelemről és a közterületek használatáról szóló rendelet, majd a település közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdésekről volt szó.

 

Ennél is mindenki „igen”-nel szavazott. A folytatásban formai okok miatt módosították a képviselők a Kossuth u. 1. sz. alatti ingatlan használati szerződését. A Mesevár Óvoda felújítási projektjénél szintén Füstös János adott tájékoztatást előzetesen.

 

Végül a bizottság döntésének megfelelően, a Gejzír Kanizsa Kft-t választották ki a közbeszerzési eljárás nyertesének. Hatodikként egy Csokonai u. önkormányzati lakás vételárát határozták meg 6,5 millió Ft-ban és az értékesítéséhez szükséges pályázati felhívás közzétételéről határoztak. Ezt követően, mivel nem volt pályázó, újra a testület elé került a Festetics Ösztöndíjra kiírt pályázat.

 

Természetesen mindenki támogatta a november 20-ig való meghosszabbítását. Utolsóként a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységekről szóló beszámolót tárgyalták. Ennél Ilia Csaba az ügyeleti rendszerről tett fel kérdést, melyre a polgármester válaszolt. E szerint november elsejétől nem lesz Csurgón, de Füstös János elmondta, folynak a tárgyalások és mindent megtesznek annak érdekében, hogy újra lehessen. Az októberi testületi ülés zárt résszel fejeződött be.