Egy tucat napirendi pont az augusztusi testületi ülésen

Előzetesen kilenc napirendi pont volt tervezve a képviselő-testület augusztusi, soros ülésére, de Füstös János polgármester javaslatára hárommal bővült. A viták ellenére minden előterjesztés megszavazásra került.

Egy tucat napirendi pont az augusztusi testületi ülésen

Augusztus utolsó napján tartotta a képviselő-testület az aktuális hónap soros ülését a kora délutáni órákban. Tizenkettő előterjesztés várt döntéshozatalra három helyi kiosztású anyaggal együtt, melyre Füstös János polgármester tett javaslatot. Elsőként a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendfelet került módosításra, majd az áremelkedés miatt szintén megváltoztatták a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről szóló közszolgáltatás szerződése. A folytatásban arról döntöttek, hogy külső partnert vonnak be a kintlévőségek behajtása érdekében, majd viszonylag hosszasabb vita után meghosszabbították az élményfürdő és szálloda építésének a befejezési határidejét 2024. augusztus 31-ig.

 

Következett a Nagyváthy Középiskola beázott tornacsarnokát érintő kártérítés összegének az átadása a fenntartó KOSZISZ felé. Az egyhangú elfogadását követően a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulásból kihozott vagyon működtetésével kapcsolatos teendők megtárgyalása. Ezt az előterjesztést is mindenki támogatta. Csakúgy, mint a régi tejüzemre vonatkozó emléktábla kihelyezésének a véglegesítését. Eseti bizottságot hozott létre a testület a Városi Könyvtár vezetői álláshelyére kiírt pályázatra jelentkezők előzetes véleményezésére. A július 31-én lejárt határidőig egyébként egyetlen pályázat érkezett a korábbi vezető személyében.

 

A folytatásban turisztikai feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés megkötése volt a téma. Ehhez érkezett egy kérdés, melyre a polgármester válaszolt. Az elfogadása után fontos napirendi pont következett, melynek témája a csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése volt, amely a vasútállomás környékét és a Szabó István utcát érinti. A kivitelezési munkálatokra a legjobb ár-érték arányt biztosító Juhai és Társa Kft. került kiválasztásra. Zárásként a két ülés közötti tisztségviselői tevékenységekről szóló beszámolókat támogatták, illetve az „Egyebek”-ben azokat a válaszokat is, amelyek Ilia Csaba előzetesen beadott kérdéseire érkeztek.

 

 

 



Műsor

Október 2. hétfő

18.20: Torna időseknek: kartorna állva

18.30: A szomszéd vár - turisztikai magazin

19.00: Csurgói Híradó

19.17: Torna időseknek: kartorna állva

19.27: Így történt – archívműsor

20.05: Képújság

22.00: Csurgói Híradó ismétlés

22.17: Így történt – archívműsor ismétlés

22.55: A szomszéd vár - turisztikai magazin ismétlés

23.25: Képújság

 

Október 3. kedd

  7.00: Csurgói Híradó ismétlés

  7.16: Képújság

10.00: Csurgói Híradó ismétlés

10.17: Torna időseknek: talajtorna

10.27: Képújság

13.00: Csurgói Híradó ismétlés

13.17: Így történt – archívműsor ismétlés

13.55: Képújság

16.00: Csurgói Híradó ismétlés

16.17: Torna időseknek: talajtorna

16.27: Képújság

18.50: Torna időseknek: talajtorna

19.00: Csurgói Híradó ismétlés

19.17: Így történt – archívműsor ismétlés

19.55: A szomszéd vár - turisztikai magazin ismétlés

20.25: Képújság

Időkép

Legfrissebb hírek

Naptár